Biovarmuustyöryhmä

Biovarmuustyöryhmä

 

Biomateriaalien käsittelyssä ja käytössä on otettava huomioon bioturvallisuus ja -varmuus. Bioturvallisuus (Biosafety) tarkoittaa ihmisen turvaamista biologisilta riskeiltä ja biovarmuus (biosecurity) biologisen riskin sisältävän materiaalin turvaamista ihmisen väärinkäytöksiltä. Bioturvallisuuden ja varmuuden toteuttamiseksi mikrobikantojen käsittelyssä ja hyödyntämisessä tulee ottaa huomioon kansainväliset ohjeet ja suositukset sekä Suomen lainsäädäntö.

Biovarmuustyöryhmä pyrkii tekemään suomalaisille mikrobikokoelmille menettelytapaohjeiston, missä on selitetty, mitä eri lait ja säädökset tarkoittavat kokoelmien työn kannalta. Mukaan tulee kattava mikrobiluettelo, muista kuin harmittomista ensimmäisen riskiluokan mikrobeista, mistä voisi helposti selvittää, mitä eri lait ja asetukset määräävät kunkin mikrobin osalta mm. säilyttämisestä, luovuttamisesta ja postittamisesta.

Ajankohtaista

Tapahtumat