MICCOn tavoitteet

  • Turvata tieteellisesti kuvatun mikrobidiversiteetin säilyminen suomalaisissa mikrobikokoelmissa
  • Edistää mikrobien käyttöä tutkimuksessa, elinkeinotoiminnassa ja ympäristönsuojelussa
  • Kehittää suomalaisten mikrobikokoelmien toimintaa
  • Vaikuttaa mikrobiresursseja koskevan kansallisen lainsäädännön kehittämiseen