MICCO on saanut uudet verkkosivut

Suomen mikrobivarantoyhdistys ry eli MICCO on vuoden 2018 alussa saanut uudet verkkosivut. Muutoksen tavoitteena on ollut entistä paremmin tukea toimintaamme. MICCO:n pyrkimyksenä on turvata tieteellisesti kuvatun mikrobidiversiteetin säilyminen suomalaisissa mikrobikokoelmissa, edistää mikrobien käyttöä tutkimuksessa, elinkeinotoiminnassa ja ympäristönsuojelussa, kehittää suomalaisten mikrobikokoelmien toimintaa ja vaikuttaa mikrobiresursseja koskevan kansallisen lainsäädännön kehittämiseen.